Jump to the main content block
Top

[Congratulations] Wang Zhaowen, Lin Yuhua, Zhou Yifeng, Tang Junhua, Qin Changqiang, Ma Dai, Zhang Shixian, Huang Zhencong, Liao Yuanxing, Cai Jiafen, Cai Weizhe and Zheng Yi won "Excellent Teaching" award in 108th first semester.

[Congratulations] Wang Zhaowen, Lin Yuhua, Zhou Yifeng, Tang Junhua, Qin Changqiang, Ma Dai, Zhang Shixian, Huang Zhencong, Liao Yuanxing, Cai Jiafen, Cai Weizhe and Zheng Yi won "Excellent Teaching" award in 108th first semester.
Click Num: